Školenia na IRRIS Webe

Školenia na IRRIS Webe – webový nahlasovací portál

Centrom nahlasovania nositeľov práv, diel a práv je AGICOA. AGICOA Alliance, vrátane AGICOA Europe Slovensko majú prístup k IRRIS (International Rights Royalties Information System – Informačný systém medzinárodných práv a odmien) IRRIS je medzinárodná spoločná databáza nositeľov práv, diel a práv, ktorá obsahuje všetky potrebné nástroje, aby bolo nahlásenie nositeľov práv, diel a práv úspešné.

S radosťou Vám oznamujeme, že ponúkame internetové webové školenia na IRRIS Webe, webovom nahlasovacom portáli. Vďaka tomuto internetovému vysielaniu môžete tieto stretnutia absolvovať z Vášho počítača prostredníctvom webového prístupu alebo telefónnej linky. Pre viac informácií o týchto školeniach navštívte príslušnú webovú stránku AGICOA.