IRRIS pomoc

Centrom nahlasovania nositeľov práv, diel a práv je AGICOA. AGICOA Alliance, vrátane AGICOA Europe Slovensko majú prístup k IRRIS (International Rights Royalties Information System – Informačný systém medzinárodných práv a odmien). IRRIS je medzinárodná spoločná databáza nositeľov práv, diel a práv, ktorá obsahuje všetky potrebné nástroje, aby bolo nahlásenie nositeľov práv, diel a práv úspešné.

V prípade akýchkoľvek otázok, po pripojení na IRRIS Web, kontaktujte IRRIS pomoc na adrese irrishelp@agicoa.org alebo prostredníctvom telefónu na čísle : +41 22 544 83 11.