Nositelia práv

Kedykoľvek sa uskutoční káblový alebo iní prenos audiovizuálneho diela, vzniká nárok na odmenu alebo primeranú odmenu. Úlohou AGICOA EUROPE SLOVENSKO je vybrať peniaze od operátorov a prerozdeliť ich medzi oprávnených nositeľov práv.

  • Krajiny: počet krajín, v ktorých pôsobíme, sa od roku 2000 strojnásobil;
  • Programy: počet programov za ktoré vyberáme odmeny, rástol priamo úmerne.

4 kroky

  1. Registrácia v AGICOA EUROPE SLOVENSKO: žiadne investície, len výnosy;
  2. Nahlásenie predmetu ochrany: žiadne nahlásenie - žiadne peniaze;
  3. Aktualizácia údajov o právach k dielu: aby vám mohla AGICOA EUROPE SLOVENSKO naďalej rozdeľovať odmeny;
  4. Vyriešte váš konflikt: peniaze sú odblokované, ak nositelia práv aktualizujú rozsah svojich práv, a tým vyriešia konflikt.