Nahláste práva k dielu

Žiadne nahlásenie, žiadne peniaze

Vy sami si vyberiete to, čo je pre Vás najlepšie. Aby sme Vám zaistili pohodlie, AGICOA vyvinula tri typy nahlasovania. Vy sami si teda vyberiete tú možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá Vašim potrebám.

  • Webový nahlasovací portal - IRRIS Web, tento portál bol vytvorený na nahlásenie, aktualizáciu a/alebo na zodpovedanie otázok ohľadne vašich diel a práv a takisto na to, aby ste mohli zistiť, či Vám boli priznané odmeny či náhrady odmien;
  • Elektronický nahlasovací súbor - WRI, formát, ktorý bol vytvorený na to, aby ste mohli importovať informácie o právach a dielach, ktoré sú potrebné na nahlásenie a/alebo aktualizovanie vašich diel a práv medzi databázou Vašej spoločnosti a databázou AGICOA;
  • Písomné nahlásenie - písomný nahlasovací formulár tento formulár vyplníte na vašom počítači, vytlačíte a zašlete na adresu AGICOA EUROPE SLOVENSKO.

Ak nás chcete kontaktovať, zašlite email na adresu contact@agicoa.sk.