Vy

Nositeľ práv

Nositeľom práv sú nezávislí producenti alebo ich právni zástupcovia, ktorí vykonávajú majetkové práva k audiovizuálnemu dielu.