AGICOA EUROPE SLOVENSKO: Ako pracujeme

Našim hlavným nepriateľom je frustrácia. Veľmi častým fenoménom pri spravovaní majetkových práv, pri registráciách v rôznych jazykoch, pri nespočetných pravidlách, úpravách, vlastníctve a časových obdobiach je rezignácia. Príjmy ostanú nevyplatené a výnosy, ktoré mali plynúť z investícií do kreativity sú oveľa menšie, ako sa očakávalo.

AGICOA EUROPE SLOVENSKO bola založená, aby dohliadala a vyberala odmeny a primerané odmeny za retransmisiu diel nezávislých producentov v zastúpení AGICOA - a AGICOA EUROPE, jej sesterskej organizácie.

Ponúkame jednoduchú alternatívu. Nositelia práv majú len jedno kontaktné miesto. Jednotná registrácia akýchkoľvek audiovizuálnych diel odstraňuje komplikácie spôsobené nositeľom práv pri registrácií z jednej krajiny do druhej.

KRAJINY, KDE SA USKUTOČNILA RETRANSMISIA. Viac informácií. FORMY RETRANSMISIE POČET OPERÁTOROV
AGICOA
Vy, Nositelia práv. Viac informácií.

Tento spôsob zastupovania je účinný aj pre samotných operátorov. Z ich pohľadu, dojednávanie podmienok pre veľké množstvo programov prostredníctvom hromadnej či kolektívnej licencie je uprednostňovaná pri dojednávaní jednotlivých zmlúv s veľkým množstvom rôznych programových tvorcov.

Náš monitorovací systém preberá globálne zodpovednosti v rámci dohľadu. Zaoberáme sa rokovaním a zhromažďovaním všetkých práv týkajúcich sa retransmisie a vedieme presné záznamy o použití a rozdelení odmien, primeraných odmien a platieb, ktoré môžu byť kedykoľvek preverené ktorýmkoľvek z našich klientov.

Rozsah týchto operácií zasahuje ekonomiky viacerých krajín, ktoré sú mimo možnosti dosahu národných operátorov.

Registrácia v AGICOA EUROPE SLOVENSKO je zadarmo. Naše služby financujeme prostredníctvom zrážky z vybranej odmeny (primeranej odmeny), ktorá je nižšia ako 10% z vybranej sumy. Inými slovami nijaké investície, len výnosy.

Rokujeme s operátormi. Vyberáme vaše odmeny. Prerozdeľujeme vám peniaze. Dostávate svoje príjmy .