AGICOA EUROPE SLOVENSKO: The Rights People (Správni ľudia pre držiteľov práv)

AGICOA EUROPE SLOVENSKO bola založená v roku 2009 ako nezisková organizácia, ktorej úlohou je výber a prerozdeľovanie odmien a primeraných odmien za  retransmisiu diel, práva ku ktorým vykonávajú nezávislí producenti.

AGICOA EUROPE nie je tradičným zástupcom nositeľov práv alebo organizáciou kolektívnej správy. AGICOA EUROPE je jedinečná, medzinárodná nezisková organizácia založená v roku 2008. Jej úlohou je výber a prerozdeľovanie odmien a primeraných odmien za  retransmisiu diel, práva ku ktorým vykonávajú nezávislí producenti.

AGICOA EUROPE – ako sesterská organizácia organizácie AGICOA – zastupuje klientov po celom svete. Svoju funkciu vykonáva v súlade s podmienkami ustanovenými Bernským dohovorom a ustanoveniami smernice o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, ako aj v súlade s oprávnením udeleným 13. Marca 2009 vládou Luxemburského veľkovojvodstva.

AGICOA EUROPE bola založená, aby zastupovala producentov najmä v tých krajinách Európskej únie, v ktorých AGICOA nemá miestne partnerské spoločnosti. Ide predovšetkým o tie krajiny, ktoré sa len nedávno stali členmi Európskej únie. Existnecia AGICOA EUROPE zabezpečuje zastupovaným nositeľom práv výhody, ktoré im plynú na základe právnych predpisov Európskej únie s ohľadom na kolektívnu správu práv, retransmisiu televízneho vysielania a daňové zákony. Na základe týchto súvislostí a za účelom dodržovania slovenskej legislatívy bola založená AGICOA EUROPE SLOVENSKO.

Naša medzinárodná činnosť sa uskutočňuje prostredníctvom AGICOA Aliancia, sieti spoločníkov v rámci mediálneho trhu. Prostredníctvom nich majú nositelia práv možnosť konať v národnom jazyku, získať prehľad o lokálnom trhu a využiť miestne rokovacie možnosti. Od roku 2000, AGICOA Alliance vyzbierala a prerozdelila viac ako miliardu eur na odmenách za poskytnutie práv pre viac ako 700 000 producentov v audiovízii.